4 sposoby wykorzystania GIS w zarządzaniu zasobami naturalnymi

4 sposoby wykorzystania GIS w zarządzaniu zasobami naturalnymi

GIS sprawił, że praca geologów stała się łatwiejsza. Teraz można łatwo uzyskać dane o ziemi, a także dokładnie przeanalizować dane.

Wśród wielu dziedzin geologii GIS jest obecnie wykorzystywany również w zarządzaniu zasobami naturalnymi. Oto kilka sposobów, w jakie można go wykorzystać w zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Zarządzanie zagrożeniami

Polecane-posty-Obrazy-4-sposoby-GIS-może-być-używany-w-zarządzaniu-zasobami-naturalnymi-Zarządzanie-zagrożeniami

GIS zajmuje się także kwestiami środowiskowymi, takimi jak powodzie, trzęsienia ziemi, susze i erozje gleby. Służy do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia klęsk żywiołowych. Za pomocą GIS można uzyskać dane przestrzenne tych katastrof, co pozwala podjąć środki ostrożności.

Poznanie cech tych katastrof można wykorzystać w celu zmniejszenia szans lub intensywności zniszczenia.

Wykrycie zmian

Polecane-posty-Obrazy-4-sposoby-wykorzystania-GIS-w-zarządzaniu-zasobami-naturalnymi-Wykrywanie-zmian

GIS można wykorzystać do wykrycia wszelkich zmian w obszarze lądowym. Dane uzyskane przez GIS mogą być przydatne do oceny wylesiania, planowania urbanizacji lub monitorowania określonego obszaru.

W przypadku urbanizacji można zbadać teren i dowiedzieć się, czy nadaje się do takiego rozwoju.

Monitorowanie środowiska

Polecane-posty-Obrazy-4-sposoby-GIS-może-być-używany-w-środowisku-monitorowania-zasobów-naturalnych

GIS może być wykorzystany do uzyskania danych na temat różnych problemów środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie, erozja gleby, degradacja gruntów. Dane te mogą zostać wykorzystane do opracowania środków zaradczych w celu rozwiązania tych problemów i ochrony naszego życia.

Ilość zasobów naturalnych

Nasze zasoby naturalne szybko się wyczerpują. GIS może być wykorzystywany do sprawdzenia ilości tych zasobów, abyśmy wiedzieli, ile zasobów jest wykorzystywanych. Dane mogą być przydatne w programach ochrony.

GIS może być również wykorzystany do ustalenia lokalizacji zasobów naturalnych.

Nasze zasoby naturalne są rzadkie. Powinniśmy jak najlepiej je wykorzystać i do tego potrzebujemy informacji o ich aktualnym stanie. Można je uzyskać za pomocą GIS. Jest to bardzo skuteczne narzędzie do pozyskiwania danych o ziemi i środowisku.

Otrzymane dane będą dokładne, dzięki czemu będzie można poprawnie analizować i interpretować dane.

Agates