3 najważniejsze powody obecnych zmian klimatu

3 najważniejsze powody obecnych zmian klimatu

Można by pomyśleć, że klimat, który dziś mamy jest czymś normalnym. Ale czy rzeczywiście? Nasz klimat ciągle się zmienia. Jakiś czas temu Wielka Brytania doświadczyła wysokich temperatur, podczas gdy w przeszłości była pokryta lodem przez wiele lat.

Zmianyklimatu są naturalnym procesem, ale ostatnio klimat zmienia się w szybszym tempie. Zmiany klimatu mogą mieć wiele negatywnych skutków dla Ziemi i naszego życia.

Powinniśmy być świadomi rzeczy, które powodują zmiany klimatu, abyśmy mogli uczynić świat lepszym miejscem do życia. Oto główne przyczyny zmian klimatu.

Zanieczyszczenie

Szacuje się, że około 7 milionów przedwczesnych zgonów ma miejsce każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest spalaniem paliw kopalnych i emisją dwutlenku węgla.

Zanieczyszczenie powietrza nie tylko powoduje śmierć, ale może również pogorszyć nasze codzienne życie, powodując różnego rodzaju choroby.

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa efekt cieplarniany. Dwutlenek węgla jest powszechnym gazem cieplarnianym, który zatrzymuje ciepło w atmosferze, co prowadzi do zmian klimatycznych. Istnieją także inne gazy cieplarniane, takie jak metan i chlorofluroki (CFC), które również powodują zmiany klimatu.

Gazy te są również emitowane z powodu zanieczyszczenia. Zmiany klimatu często powodują fale upałów i ekstremalną pogodę. Zakłócona jest również produkcja żywności, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dwutlenek siarki jest kolejnym zanieczyszczeniem, które wpływa na klimat. Jest składnikiem smogu i powoduje kwaśny deszcz.

Roślinność

Roślinność może powodować zmiany klimatu, ponieważ para wodna jest uwalniana podczas fotosyntezy. Po uwolnieniu pary wodnej zmienia się strumień energii powierzchniowej i powstają chmury.

Z tego powodu ilość światła słonecznego ulega zmianie, niektóre miejsca są mniej nasłonecznione niż inne, a więc następuje zmiana klimatu.

W takim przypadku na niektórych obszarach może wystąpić więcej deszczu niż na innych, co może spowodować powodzie. Na innych obszarach mogą występować susze, co wpłynie na ilość upraw.

Wylesianie

Lasy są domem dla wielu gatunków zwierząt. Chronią także naszą glebę przed erozją i pomagają w kontroli klimatu. Lasy są często niszczone z powodu urbanizacji i innych ludzkich potrzeb.

Drzewa w lasach pochłaniają dwutlenek węgla i uwalniają tlen, dzięki czemu powietrze jest czyste.

Kiedy wycinamy lasy, absorpcja dwutlenku węgla ustaje i dwutlenek węgla, który jest przechowywany w drzewach, zostaje uwolniony, gdy drewno jest spalane. Dwutlenek węgla gromadzi się w powietrzu i prowadzi do zmian klimatycznych.

Ze względu na zmiany klimatu lodowce topnieją, a krajobraz się zmienia, co stanowi zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt, a także ludzi. Musimy powstrzymać wylesianie, aby zapobiec drastycznej zmianie klimatu.

Powinniśmy również dążyć do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu ekologicznego transportu.

Wreszcie, powinniśmy ograniczyć wysypiska śmieci i powstrzymać inne rodzaje zanieczyszczeń. Wszyscy powinniśmy wspólnie pracować, aby stworzyć środowisko wolne od zanieczyszczeń, abyśmy my i następne pokolenia mogli prowadzić szczęśliwe życie.

Agates